FitQuiz

Wat weet jij over sport, gezondheid, voeding en blessures?

De fitquiz bestaat uit 22 vragen. Iedere vraag kun je beantwoorden met juist of onjuist. Kies het antwoord juist als je het met de vraag eens bent en onjuist als je er niet me eens bent.

1