Laatste nieuws

 
Afname overgewicht bij kinderen TNO: programma B-Fit van Gelderse Sport Federatie is succesvol
27 november 2012

De toename van overgewicht en obesitas bij kinderen een halt toeroepen. Dat was vier jaar geleden bij de start van het gezondheidsprogramma B-Fit de doelstelling. Nu de onderzoeksresultaten van TNO naar de effecten van B-Fit bekend zijn, blijkt overgewicht en obesitas bij de deelnemers zelfs te zijn afgenomen. En dat is tegen de landelijke trend in.

Een groep van 391 kinderen van de leeftijd 7 tot en met 13 jaar, nam deel aan het TNO-onderzoek naar het programma B-Fit. Met fittesten en vragenlijsten is deze groep kinderen drie jaar lang gevolgd door onderzoeksbureau TNO. Bij de start van het onderzoek in 2009 had ruim 17 procent van de leerlingen overgewicht. Na het programma B-Fit is dit gedaald tot 13 procent. Het percentage kinderen met obesitas daalde van 3,3 naar 1,5 procent. „Dit overtreft onze verwachtingen”, zegt projectleider van B-Fit Ilse Thijssen. „Sinds 1980 neemt het aantal kinderen met overgewicht toe. Met B-Fit hebben we deze trend bij de deelnemende scholen in Gelderland kunnen doorbreken. Dat er zelfs een afname te zien is, bewijst de effectiviteit van het programma.”

B-Fit
Vier jaar geleden startte de Gelderse Sport Federatie (GSF) met de uitvoering van B-Fit in Gelderland. Meer dan 5000 kinderen werden tot nu toe bereikt. De GSF ondersteunt scholen gedurende het traject bij het opzetten en uitvoeren van beleid rondom gezonde voeding en meer bewegen. Naast kinderen worden ook ouders en leerkrachten veelvuldig bij het programma betrokken. Het programma B-Fit maakt kinderen, leerkrachten én ouders bewust van het belang van gezonde voeding en voldoende bewegen. Het programma bestaat voor kinderen onder andere uit beweegmomenten in de klas, pauzeactiviteiten, fittesten en aandacht voor gezonde voeding. Voor ouders zijn er diverse workshops. Het maken van gezonde traktaties is hier een voorbeeld van. Leerkrachten worden ondersteund in het uitvoeren van het gezondheidsbeleid van hun school. Hierbij is veel aandacht voor het schoolplein. „Een aantrekkelijk schoolplein nodigt uit om meer te bewegen”, verduidelijkt Thijssen. „We merken dat de spelactiviteiten op het schoolplein een groot succes zijn. Kinderen zijn in de pauze meer aan het bewegen en ook na schooltijd zoeken ze vaker het plein op om te spelen. We maken kinderen er bewust van dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn.”

Gezond gedrag
Ook in het beweeggedrag van de kinderen die meededen aan B-Fit zijn gunstige veranderingen te zien. Het percentage leerlingen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is met 8% toegenomen. Het aantal kinderen dat zich houdt aan de norm voor frisdrankgebruik (maximaal 1 glas frisdrank per dag) en het aantal kinderen dat zich houdt aan de norm voor TV kijken/computeren (maximaal 2 uur per dag), is echter gedaald. Hier valt dus nog winst te behalen. Thijssen: „De norm voor frisdrankgebruik is erg streng. Zo wordt bijvoorbeeld ranja of sap ook aangemerkt als frisdrank. Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld een glas water vaak een goede vervanger is. Daar proberen we kinderen bewust van te maken. Voor ouders ligt daar echter ook een belangrijke taak, net zoals bij het tv- en computergedrag.”

Cursus B-Fit coach
Mede door de positieve resultaten van B-Fit, is de Gelderse Sport Federatie gestart met de cursus B-Fit coach. De GSF biedt een totaalcursus op het gebied van gezond leven, bewegen en voeding. Cursisten leren tot in detail hoe ze het effectieve programma B-Fit kunnen uitvoeren op basisscholen. De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en is erg praktijkgericht. Via een speciaal ontwikkelde online portal, krijgen cursisten toegang tot alle relevante documenten om het programma B-Fit uit te voeren.

De komende jaren worden in heel Nederland zo veel mogelijk B-Fit coaches opgeleid. Professionals werkzaam binnen of met het onderwijs kunnen zich aanmelden. De eerstvolgende vierdaagse cursus start op woensdag 6 februari. De overige cursusdagen zijn 7 februari, 4 maart en 5 maart.

Aanmelden kan via www.cursusb-fit.nl. Hier is ook meer informatie over B-Fit, het onderzoek van TNO en de cursus te vinden.

B-Fit is een initiatief van de Gelderse Sport Federatie en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Fonds NutsOhra, het Ministerie van VWS en NASB.

Ook tips?

Hebt u nog tips? Laat 't ons weten! Tipfomulier >

Wist u dat?

U met 30 minuten aerobics 279 calorieën verbrandt!

Op sportief gebied je stem laten horen of je eigen idee inbrengen ?

whoZnext zorgt ervoor dat jij op ‘sportief gebied’ je stem kunt laten horen en jeeigen ideeën kunt uitvoeren. Overal. Op school, bij de sportvereniging of in de buurt.

Kom op met je sportideeën en regel samen met jouw whoZnext-team je eigen sport!