Laatste nieuws

 
'12 procent minder inactieve VMBO-leerlingen door VMBO in beweging'
22 mei 2012

Het programma VMBO in beweging van het Nederlands Insitituut voor Sport en Beweging (NISB) zorgt voor 12 procent meer actieve VMBO’ers, zo kwam gisteren naar voren tijdens een werkbezoek van demissionair minister Edith Schippers van VWS aan twee scholen in Zoetermeer en Den Haag.

Demissionair minister Schippers was samen met haar collega van het Ministerie van Onderwijs, Fons Dingelstad (directeur van van Jeugd, onderwijs en zorg) op bezoek bij basisschool Prins Bernhard in Zoetermeer en de Francois Vatelschool (VMBO) in Den Haag. Daar kregen ze te zien hoe beide scholen werken aan een structurele aanpak voor een gezonde leefstijl op hun school, waarbij het accent ligt op gezonde voeding, beweging en sporten.
 
Actieve VMBO’ers 
Het werkbezoek van de minister was een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht en werd vergezeld door vertegenwoordigers van het Voedingscentrum, VeiligheidNL, de Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding en NISB. Tijdens de evaluatie van het werkbezoek onder leiding van Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht, bracht Peter Barendse (programmamanager van het NISB) de eerste cijfers naar buiten over het project VMBO in beweging dat de afgelopen drie jaar op ruim 70 VMBO-scholen is gehouden. 

Verbluffend
‘We hebben samen met TNO een onderzoek gedaan onder zo’n 20.000 VMBO-leerlingen die aan het programma deelnamen’, zegt Barendse. ‘De cijfers zijn voor ons verbluffend. We hadden als doel dat tien procent van de inactieve leerlingen door het programma weer actiever zouden worden, dat blijkt nu zo’n 12 procent te zijn. Het gaat erom dat zij de beweegnorm van een uur per dag halen.’ Binnen het programma VMBO in beweging kreeg de deelnemende school financiële middelen om beweging en sport meer in het reguliere schoolprogramma te integreren, onder meer door sportverenigingen bij de school te betrekken. 

Schoolkantines 
Tijdens een pitch die de vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties voor beide ministeries mochten houden, ging Felix Cohen, directeur van het Voedingscentrum, vooral in op het project de Gezonde Schoolkantine. ‘Op dit moment doet ongeveer 20 procent van de middelbare scholen mee aan het project Gezonde Schoolkantine, dat gaat niet snel genoeg’, vindt hij. ‘We moeten eigenlijk alle scholen waar het nog niet goed gaat, waar het aanbod niet gezond is, gaan bezoeken, samen met de GGD. Als je een keer kunt uitleggen wat een gezonde kantine inhoudt, dan bereik je al heel veel.’ 

Samenwerken 
Demissionair minister Schippers benadrukte na afloop het belang van samenwerken, waarbij ze ondermeer doelde op het betrekken van ouders bij het invoeren van een gezonde leefstijl op de basisschool en op publiek-private samenwerking. ‘Ik geloof in samenwerken, dan heb je vaak meer resultaat, opleggen van bovenaf werkt vaak niet’, aldus Schippers. 


Lees ook op Voeding Nu online:
Kinderen bewust van gezonde voeding 
Kinderen gebaat bij gewichtsverlies ouders

Ook tips?

Hebt u nog tips? Laat 't ons weten! Tipfomulier >

Wist u dat?

U met 30 minuten aerobics 279 calorieën verbrandt!

Op sportief gebied je stem laten horen of je eigen idee inbrengen ?

whoZnext zorgt ervoor dat jij op ‘sportief gebied’ je stem kunt laten horen en jeeigen ideeën kunt uitvoeren. Overal. Op school, bij de sportvereniging of in de buurt.

Kom op met je sportideeën en regel samen met jouw whoZnext-team je eigen sport!